Service en garantie

Voor particuliere aankopen geldt een garantie van 2 jaar. Verbruiksartikelen zoals, accu’s, banden en binnenbanden zijn van garantie uitgesloten.

Voor bedrijfsmatige aankopen geldt een garantie van 1 jaar. Verbruiksartikelen zoals, accu’s, banden en binnenbanden zijn van garantie uitgesloten.

Indien uw product binnen de gestelde garantie termijn niet meer functioneert zoals conform de specificaties zou moeten dan kunt u aanspraak maken op garantie. Afhankelijk van de claim zal JOSTA in overleg met u zich inzetten voor een snel herstel. Om de claim te kunnen uitvoeren vragen wij van u het factuurnummer of aankoopbon en serienummer van uw product.

De garantie vervalt als er aan de werktuigen wijzigingen of aanpassingen zijn gedaan die niet door ons zijn uitgevoerd.

Daar door verkoper geen controle is over gebruik, opslag en toepassingen, zullen wij niet voor schade of gevolgschade aansprakelijkheid aanvaarden.

U kunt contact met ons opnemen d.m.v. het contactformulier of bellen met nr.06-50604607